Parker i Oslo

Oslo är en stad fylld av parker och grönområden, och det är också vanligt att träd planteras längs gatorna vilket ytterligare hjälper till att skapa en grön känsla trots att man befinner sig i en storstad. Vid en undersökning som genomfördes år 2006 visade det sig av 95% av Oslos befolkning hade någon form av grönområde inom 300 meter från hemmet och 89% av befolkningen hade ett grönområde omfattande minst 10 000 kvadratmeter inom det avståndet.

För att ytterligare underlätta för befolkningen är en stor del av Oslos parker och grönområden förbundna med varandra genom gång- och cykelstråk så att man smidigt kan ta sig mellan dem utan att behöva begagna sig av bil eller kollektivtrafik.

Det var när Oslo började växa till sig på 1800-talet som intresset ökade för anläggandet av parker för rekreation, något som ansågs vara särskilt viktigt för trångbodda arbetare utan egna trädgårdar. Den östra delen av Oslo prioriterades eftersom den hade påverkats mer av industrialismen. Under den här perioden var det särskilt populärt med parker i landskapsstil.

Efter första världskriget tog anläggandet av parker fart igen och fram till andra världskriget skapades många nya parker, lekplatser, planteringar och gångstigar i Oslo. Selskabet for Oslo Byes Vel propagerade med framgång för att det skulle finnas planteringar utanför byggnaderna i staden så att sammanhängande gröna band bildades längs fasaderna.

Precis som många andra städer runt om i världen präglades Oslo under perioden efter andra världskriget av utflyttning från centrum till förorter och förstäder – allt från villaförorter till höghusområden. Samtidigt drabbades delar av innerstaden av förfall och fabriker som inte längre var lönsamma lades ned. På 1990-talet återuppväcktes intresset för att leva och bo i innerstaden, särskilt bland unga vuxna som flyttade in till lägenheter i stan istället för att köpa hus i Oslos utkanter. Med detta följde en ny vurm för stadens grönområden som för många innerstadsbor kom att bli både ett extra vardagsrum och en plats för motion och återhämtning.

Exempel på parker som ligger i Oslo centrum (Sentrum)

Namn Storlek

(Angiven i dekar*)

Anlagd år Position
Christian Frederiks plass (Paléhaven) 3 1750-talet / 1897 59°54′37″N 10°45′2″Ø
Rådhushagen 4 1947 59°54′44,06″N 10°43′57,4″Ø
Universitetshagen 9 1850-talet / 1932 59°54′56,55″N 10°44′7,9″Ø
Vaterlandsparken 9 1994 59°54′47,06″N 10°45′27,7″Ø
Studenterlunden 11 innan 1845 59°54′53,27″N 10°44′4,26″Ø
Grev Wedels plass 14 1869 / 1984 59°54′27,08″N 10°44′31,78″Ø
Eidsvolls plass 16 cirka 1861 59°54′49″N 10°44′15″Ø
Kontraskjæret 18 1970 59°54′36,7″N 10°44′12,3″Ø
Slottsparken 2250 1844 59°55′03″N 10°43′42″Ø

*Dekar är ett ytmått som används i Norge. 1 dekar motsvarar 1 000 kvadratmeter.

Exempel på parker som ligger utanför centrum (sentrum) men fortfarande inne i Oslos innerstad (indre by)

Namn Storlek

(Angiven

i dekar*)

Anlagd år Område Position
Amaldus Nielsens plass (Vestkanttorvet)

5

1921

Frogner

59°55′27,293″N 10°42′48,964″Ø
Hydroparken

5

1960

Frogner

59°54′52,603″N 10°43′0,62760″Ø
Langgaardsløkken

6

1994

Frogner

59°55′22,436″N 10°42′54,565″Ø
Skarpsnoparken

7

1934

Frogner

59°54′53,424″N 10°42′2,7900″Ø
Framneshaven (Tinker’n)

8

1993

Frogner

59°54′41,062″N 10°42′41,008″Ø
Frøyas have

11

1994

Frogner

59°54′59,029″N 10°41′45,082″Ø
Uranienborgparken

17

1904

Frogner

59°55′18″N 10°43′16″Ø
Frognerparken (en del av parken ligger i ytre by)

467

1904 / 1936

Frogner

59°55′36,50″N 10°42′4,30″Ø
Rudolf Nilsens plass

9

1927 / 1999

Gamle Oslo

59°54′57,830″N 10°45′56,984″Ø
Ruinparken (tidl. kalt Minneparken)

14

1872 / 1932

Gamle Oslo

59°54′21,812″N 10°46′7,1796″Ø
Grønlands park – Botsparken

15

1917 / 1924

Gamle Oslo

59°54′34,556″N 10°46′10,272″Ø
Klosterenga

30

Gamle Oslo

59°54′30,064″N 10°46′32,210″Ø
Middelalderparken

30

2000

Gamle Oslo

59°54′12″N 10°45′44″Ø
Vålerenga park

32

1903

Gamle Oslo

59°54′25″N 10°47′14″Ø
Kampen park

39

1888

Gamle Oslo

59°54′55″N 10°46′48″Ø
Schous plass

6

1916

Grünerløkka

59°55′14″N 10°45′37″Ø
Alexander Kiellands plass

7

1927 / 2001

Grünerløkka

59°55′39,565″N 10°45′1,4436″Ø
Olaf Ryes plass

10

1888 / 1928

Grünerløkka

59°55′22″N 10°45′30″Ø
Grünerhagen

12

1700-talet / 1950

Grünerløkka

59°55′18,505″N 10°45′17,744″Ø
Hasleparken

14

cirka 1960

Grünerløkka

59°55′17,152″N 10°46′59,016″Ø
Birkelunden

17

1882 / 1916

Grünerløkka

59°55′35,152″N 10°45′36,360″Ø
Sofienbergparken

74

1961

Grünerløkka

59°55′22,184″N 10°45′51,268″Ø
Tøyenparken

93

1950-talet

Grünerløkka

59°55′3,3276″N 10°46′39,007″Ø
Botanisk hage

140

1818

Grünerløkka

59°55′2,8632″N 10°46′12,086″Ø
Gråbeinsletta (med parken rundt Sagene kirke 11 mål)

7

1922

Sagene

59°56′16,566″N 10°45′4,2228″Ø
Iladalen park

26

1948

Sagene

59°55′53,382″N 10°45′6,9300″Ø
Bjølsenparken

33

1900

Sagene

59°56′27″N 10°45′22″Ø
Myraløkka

40

cirka 1960

Sagene

59°56′11,029″N 10°45′26,860″Ø
Torshovparken

41

1931

Sagene

59°56′8,0880″N 10°46′14,520″Ø
Torshovdalen

136

1939 / 1948

Sagene

59°56′0,81240″N 10°46′36,844″Ø
Kristparken

7

1964

St. Hanshaugen

59°55′3,7164″N 10°44′55,496″Ø
Idioten

12

1930

St. Hanshaugen

59°55′51,524″N 10°44′12,314″Ø
Marienlystparken

45

1950-talet

St. Hanshaugen

59°55′58,685″N 10°43′21,407″Ø
Stensparken med Blåsen

49

1890 / 1943

St. Hanshaugen

59°55′40,184″N 10°43′47,903″Ø
St. Hanshaugen

89

1865

St. Hanshaugen

59°55′36,275″N 10°44′27,377″Ø

*Dekar är ett ytmått som används i Norge. 1 dekar motsvarar 1 000 kvadratmeter.

Exempel på parker och grönområden i ytterstaden (ytre by)

Namn Storlek

(Angiven

i dekar*)

Anlagd år Område
Smestadparken 49 Ullern
Holmendammen 64 Vestre Aker
Svartdalsparken (naturparken) 83 Kværner
Østensjøområdet 86 1930 / 1950-talet Østensjø
Korsvollparken 87 1930 Nordre Aker
Nordre Skøyen hovedgård 135 Østensjø
Alnaparken (Alnabru) 200 2006 Alna
Husebyskogen 355 Vestre Aker
Ekeberg med Brannfjell, friarealer og skogpark 1695 1948 Nordstrand

*Dekar är ett ytmått som används i Norge. 1 dekar motsvarar 1 000 kvadratmeter.