Sommarjobb i Norge

Varje år är det många svenskar som sommarjobbar i Norge, både i Oslo och i resten av landet. Det är bra att vara ute i god tid och söka tillgängliga sommarjobb så snart man hittar dem.

sommarjobbVissa norska företag listar sina lediga sommarjobb hos svenska Arbetsförmedlingen, men det är långt ifrån alla som gör så och man bör därför utvidga sin sökning till att omfatta även norska sajter där sommarjobb utannonseras. En bra startpunkt är nav.no som drivs av den norska Arbetsförmedlingen. (Klicka i rutan för ”ferie” för att begränsa din sökning till jobb under skolloven.) Efter att ha betat av nav.no kan man börja gå igenom sommarjobb som utannonseras på andra sajter, till exempel ec.europa.eu/eures och privata jobbsajter.

Fungera också igenom vilka andra kanaler du har till ditt förfogande. Låt vänner och bekanta veta att du letar sommarjobb i Norge och be dem tipsa om de känner till något som kunde vara intressant. Om du känner till någon som bor eller har bott i Norge nyligen, hör efter om de har några tips att dela med sig av. Även om de inte känner till någon viss specifik tjänst som är ledig kan det hända att de sitter inne med allmän information som kan vara bra att ha, till exempel ”den här restaurangen brukar alltid behöva extra serveringspersonal under sommaren”.

Spontanansökan

Om du har något visst yrkesområde du vill arbeta inom kan det vara idé att kontakta lämpliga arbetsgivare även om de inte annonserar efter sommarjobbare. Om du till exempel har erfarenhet från äldrevården kan du kontakta äldreboenden i Norge och be dem ha dig i åtanke om det uppstår ett behov av att rekrytera sommarjobbare.

Att sätta ut en platsannons, ta emot massor av svar och genomföra en omfattande rekryteringsprocess är tids- och resurskrävande för arbetsgivaren och det är därför inte ovanligt att företag och organisationer hellre letar i sitt befintliga kontaktnät när de behöver anställa någon, såvida de inte lagen kräver att alla lediga tjänster i verksamheten utannonseras offentligt innan de tillsätts.

Bemanningsföretag

Det finns flera bemanningsföretag som är aktiva på den norska arbetsmarknaden, så förutom att skicka ansökningar direkt till potentiella arbetsgivare bör man se till att lägga in sin information hos så många bemanningsföretag som möjligt för att kasta ett ännu vidare nät. Tänk på att sommarjobb som tillsätts via bemanningsföretag ofta inte utannonseras, så genom att inte registrera sig hos bemanningsföretag minskar man sin chans att hitta ett lämpligt sommarjobb i Norge.

I vilka sektorer finns sommarjobben i Norge?

Rensa fisk är numera ett ovanligt sommarjobb i Norge

Rensa fisk är numera ett ovanligt sommarjobb i Norge

Sommarjobben finns framförallt inom servicesektorn och inom vård och omsorg. Turistanläggningar i Norge som tar emot stora mängder turister sommartid brukar behöva anställa sommarjobbare för att klara av verksamheten.

Förr var det vanligt att svenskar sommarjobbade inom den norska fiskeindustrin, men detta har klingat av eftersom flera norska fiskfabriker har lagt ned sin verksamhet eller genomfört stora rationaliseringar som minskar behovet av säsongsanställd personal.

Norge är inte ett EU-land, innebär detta att jag måste skaffa arbetstillstånd för sommarjobb?

För nordiska medborgare är det fri arbetsmarknad inom Norden, vilket innebär att du som är svensk medborgare inte behöver vare sig arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att sommarjobba i Norge.

Övriga tips

  • Se till att ha ett välskrivet och tydligt CV. Att det är skrivet på svenska är okej för de allra flesta norska arbetsgivare.
  • Ta reda på så mycket som möjligt om de företag och verksamheter du söker jobb hos.
  • Putsa ditt CV för varje ansökan du skickar in, så att ditt CV blir så relevant som möjligt för just den tjänst du söker. Lyft fram meriter som är extra viktiga för den tjänst ansökan avser.Om du ska skicka med ett personligt brev, se till att det är utformat för den tjänst du söker och det företag du vill arbeta hos istället för att vara allmänt hållet.