Ny anställningslag = fler jobb

Svenskarnas rykte i Oslo
Svenskar är väldigt populära i Oslo tack vare att de är kända för sin hårt arbetande kultur och för att ha en arbetsmoral där man respekterar tider och avtal. Som svensk är det väldigt lätt att få ett jobb om man anstränger sig, lämnar CV på plats och om man har lite tur att personal är på väg vidare från arbetsplatsen. Många svenskar arbetar på lager, hotell, förskolor, rensar fisk, jobbar som sjuksköterskor och arbetar i butik m.m men om du vill bo centralt i Oslo är det lättast att arbeta i butik, på en restaurang, hotell eller med barn på en barnhage (dagis).

Svenska sjuksköterskor är väldigt populära bland norska sjukhus och om du är utbildad undersköterska eller sjuksköterska så kommer du både ha lätt för att hitta arbete och bostad. Sjukhusen hjälper gärna svenska sjuksköterskor när de söker boende och det finns ofta färdiga lägenheter för svenskar som arbetar i perioder i Oslo.

Jobba i Oslo - ny anställningslag

Berätta inte hela sanningen än
Om du tänker åka till Oslo innan sommaren 2015 för att enbart arbeta i ett par månader så råder vi dig att du inte berättar det för din potentiella arbetsgivare. Du är inte skyldig att berätta för för någon att du behöver sluta förrän du måste använda dig av din uppsägningstid och när man som företag anställer en svensk är de medvetna om riskerna. Sök vad du tror är ett roligt arbete att jobba hårt med och känn dig inte skyldig för att du åker till Norge för att tjäna pengar – det finns tusentals svenskar i Oslo som gör precis samma sak.

Ny anställningsskyddslag
Från och med sommaren 2015 kommer en ny ändring till Norges anställningsskyddslag, Arbejdsmiljøloven (motsvarigheten till LAS), att träda in med fokus på midlertidig ansettelse, det vill säga visstidsanställning. Lagen avser att öka och möjliggöra visstidsanställningar i upp till 12 månader för att skapa mer jobb, för att erbjuda människor chansen att prova på olika branscher samt för att öka välfärden. Målet med lagen är att alla ska ha rätt till ett arbetsliv och som svensk i Oslo skapar det goda möjligheter för att söka kortare anställningar. Lagen kommer att träda i kraft den 17 juni 2015 och den öppnar upp för ett större skydd för anställda genom större krav gentemot arbetsgivare.

Ändringarna till Arbejdsmiljøloven gynnar inte bara arbetssökande utan även arbetsgivare då de får chansen att anställa efter marknadens behov och efterfrågan. Om marknaden och efterfrågan minskar finns det samtidigt skydd för de anställda som gör att arbetsgivaren inte kan missbruka visstidsanställningarna.

Vid avtalad visstidsanställnings slut får arbetsgivaren tre alternativ:

  1. Avbryta anställningen. Arbetsgivaren kan, utan grund eller förklaring, avsluta kontakt och kontrakt med den anställda när visstidskontraktet har gått ut.
  2. Skapa ett nytt visstidskontrakt. Arbetsgivaren kan erbjuda den anställda efter avslutad visstidsanställning att ingå i ett nytt visstidsanställningsavtal i upp till 12 månader.
  3. Övergå till annan anställningsform. Arbetsgivaren kan erbjuda den anställda att övergå till en fast anställning.