Slottsparken i Oslo

Slottsparken är en offentlig park i centrala Oslo som omger det kungliga slottet och Slottsplassen. Parken omfattar 2,25 kvadratkilometer och präglas av stora öppna ytor, höga träd, gångstråk, alléer och dammar.

Området köptes loss år 1824 och flera olika planer utarbetades för vad man skulle göra med marken. Då fanns redan det vi idag kallar för Dronningparken här, ett parkområde i anslutning till slottet som anlades år 1751. Dronningparken är numera en del av Slottsparken.

Valet av parkplan föll slutligen på en lösning utarbetad av slottsarkitekt Hans Linstow och slottsträdgårdsmästaren Martin Mortensen. Arbetet med parken startade år 1838 under ledning av Mortensen, men ekonomiska problem gjorde att projektet drog ut på tiden.

När parken slutligen stod klar fanns här cirka 2 000 träd, men numera har mängden reducerats till cirka 1200. Många av dessa 1200 träd är sådana som planterades när Slottsparken anlades och det finns även träd i parken som är ännu äldre än så och planterades redan på 1700-talet när Dronningparken skapades.

I anslutning till Slottsparken byggdes under Linstows ledning bostadsområdet Bak Slottet vid Parkveien och Wergelandsveien. Detta projekt startade år 1846.

Exempel på statyer

Under årens lopp har flera statyer och monument placerats i Slottsparken. Ett av de äldsta som går att se där idag är Karl Johan-monumentet av Brynjulf Bergslien som placerades på Slottsplassen redan år 1875. Därefter kommer Abel-monumentet som föreställer den norske matematikern Niels Henrik Abel och uppfördes i Abelhaugen år 1908. Konstnären bakom detta verk är Gustav Vigeland, vars verk vi kan se i rik mängd i Vigelandsparken i stadsdelen Frogner. Tre år senare hamnade ytterligare en av hans statyer i Slottsparken. Denna gång rörde det sig om ”I storm”, en staty föreställande Camilla Collett, som placerades i parken utanför slottets norra flygel.

Drottning Maud av Norge avled år 1938 och drygt 20 år senare restes en staty föreställandes henne vid entrén till Slottsplassens södra hörn. (Från Henrik Ibsens gata.)

Nästa kungliga staty i parken blev den föreställandes kronprinsessan Märtha, en staty som avtäcktes under pompa och ståt av kung Harald den 21 februari 2007. Konstnären bakom statyn är Kirsten Kokkins och statyn var en gåva från Stortinget till kungen med anledning av hans 70-årsdag. Kronprinsessan Märthas staty står i början av den gångväg som löper från Slottsplassens norra hörn mot korsningen Parkveien / Wergelandsveien.

Statyn Rådyret (Rådjuret) skapades av Arne N. Vigeland redan år 1953 med flyttades inte till Slottsparken förrän efter att Harald V tillträtt den norska tronen år 1991. Innan dess stod den i Bygdøy Kongsgård.